Wat is een Mediator?

Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die u kan helpen om een geschil op te lossen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter. Een mediator zal proberen om in een of een aantal vertrouwelijke gesprekken u en de tegenpartij te stimuleren zelf met een oplossing van het conflict te komen. De praktijk wijst uit dat mediation bij een groot aantal (ook juridische) geschillen een snelle en zeer effectieve wijze kan zijn om een conflict goedkoop en snel op te lossen. 

Jo Augustin
MfN Registermediator