Vermogensverdeling

Als jullie gaan scheiden, dan zullen jullie het vermogen moeten verdelen. Dit is een belangrijke stap in de scheiding. De manier waarop jullie getrouwd zijn, is bepalend hoe jullie het vermogen moeten gaan verdelen.

Vermogen bij gemeenschap van goederen

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, is al het vermogen gezamenlijk vermogen. Hierbij kun je denken aan de woning, verzekeringspolissen en de inboedel. Alles is van jullie samen. Het is vaak lastig om het vermogen letterlijk door de helft te delen. Daarom moet het vermogen in ‘redelijkheid en billijkheid’ verdeeld worden. Een andere methode is je ex-partner uitkopen, waardoor de helft van het vermogen afgekocht wordt.

Vermogen bij beperkte gemeenschap van goederen

Zijn jullie na 1 januari 2018 getrouwd, dan is dit waarschijnlijk op basis van beperkte gemeenschap van goederen geweest. Het vermogen dat je had voordat jullie gingen trouwen blijft van jou. Vermogen dat jullie tijdens het huwelijk hebben opgebouwd moet worden verdeeld. Dit wordt gezien als gezamenlijk vermogen.

Vermogen bij huwelijkse voorwaarden

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan hebben jullie destijds voorwaarden opgesteld voor jullie vermogen. Is er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen, dan moet er jaarlijks een verrekening plaatsvinden, waardoor ieder jaar het gezamenlijk opgebouwde vermogen verdeeld wordt. Vaak blijkt echter dat deze verrekeningen niet hebben plaatsgevonden na een jarenlang huwelijk. Hierdoor wordt het verdelen van het vermogen alsnog een moeilijke klus.

Uitzonderingen vermogensverdeling

Er zijn een aantal dingen die niet onder het gemeenschappelijke vermogen vallen. Dit zijn:
Goederen die geschonken zijn met een uitsluitingsclausule.
Het verzorgingsvruchtgebruik (recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren).
Verknochte goederen/schulden.
Rechten op ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
Een erfenis, waarbij de erflater een “uitsluitingsclausule” heeft opgenomen in het testament.

Hulp bij verdelen van vermogen

Jullie kunnen zelfstandig het vermogen verdelen door onderling afspraken te maken en deze vast te leggen. Je kunt je voorstellen dat dit een moeilijke klus is. Welk vermogen is gemeenschappelijk bezit? Wie bepaalt wat verknochte goederen zijn? Wat moeten jullie doen als jullie het niet eens worden? Maak het jezelf een stuk makkelijker door mij in te schakelen. Ik help jullie om goede afspraken te maken. Goed geregeld dus.

Zeg JA tegen Augustin Mediation