Overheid en Mediation

Overheid

Als je kiest voor mediation kies je ook voor eigen verantwoordelijkheid. Als je zegt: ‘Ik wil zelf meepraten over mijn toekomst en de beslissing daarover niet aan een rechter overlaten,’ dan is mediation een serieuze optie. Een rechter kan, als jullie er samen niet uitkomen, altijd nog gevraagd worden een uitspraak te doen. 

Veel mensen kiezen voor mediation omdat ze weten dat ze elkaar weer tegen zullen komen. Zeker in je relatie met de overheid is dat het geval. Want, anders dan van een relatie met je partner of met een werkgever, kun je van je relatie met de overheid niet afkomen. Dan kun je die relatie maar beter goed houden. Mediation kan hierbij een uitkomst zijn.

Maar heeft die overheidswerknemer wel onderhandelingsruimte?

Natuurlijk, ‘regels zijn regels’, maar meestal is men wel bereid om mee te denken met burger. Want binnen het kader van wet en regelgeving kan en mag er naar oplossingen gezocht worden. Zolang die oplossingen maar verantwoord zijn.

Een mediator kan jullie in gesprek brengen waarbij jullie zelf actief op zoek gaan naar oplossingen. Het helpt daarbij als je als burger nieuwsgierig bent en open staat voor de ruimte binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Bij mediation kunnen ook nieuwe feiten komen die er bij de rechter misschien niet toe doen. Door je verhaal te vertellen kan het gebeuren dat de feiten in een ander licht komen te staan waardoor de uitkomst ook anders is. Ook kan blijken dat een andere regeling van toepassing is. Tijdens een mediation is het belangrijk dat je gelijkwaardige gesprekspartner bent. Daar zit je zelf bij, en ik als mediator bewaak dat. 

Jo Augustin
MfN Registermediator