Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Ouderschapsplan verplicht

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunt u ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

Kind betrekken bij ouderschapsplan

Als u gaat scheiden, moet u uw kinderen betrekken wanneer u afspraken maakt die over hen gaan. Dat staat in de wet. Bespreek samen met uw (ex)partner hoe u dat doet. Voor kinderen is het belangrijk dat er naar ze wordt geluisterd. En dat ze niet klem komen te zitten in strijd tussen hun ouders.

U moet beiden het plan ondertekenen.

Zorgregeling of omgangsregeling

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders die samen ouderlijk gezag hebben, spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.

Als 1 ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag mag het kind blijven zien. Maar die ouder is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind.

Hulp bij opstellen ouderschapsplan

Ouders zijn na een scheiding geen partners meer, maar blijven wel altijd samen ouders. Lukt het u niet om met uw ex-partner afspraken te maken over het ouderschap na de scheiding? Dan kan het verstandig zijn om hier hulp bij te vragen.

Aanpassen ouderschapsplan

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wanneer u of uw ex-partner werkloos wordt of gaat verhuizen. Waarschijnlijk moet u het ouderschapsplan daarom nog een paar keer veranderen. Het is handig om momenten af te spreken waarbij u samen met uw ex-partner kijkt hoe alles loopt. En of u de afspraken moet aanpassen, bijvoorbeeld een jaar na de scheiding.