Mediator

Jo Augustin, als mediator in Maastricht, Limburg en Brabant dé sleutel tot vreedzame oplossingen!
Stel je voor: een conflict zonder ellenlange juridische procedures, zonder partijen die tegenover elkaar staan als kemphanen.
Dat is waar een mediator om de hoek komt kijken. Een mediator is geen gewone bemiddelaar; het is een onafhankelijke professional die als bruggenbouwer fungeert in geschillen.

In tegenstelling tot advocaten die één partij vertegenwoordigen of rechters die standpunten bepalen, is een mediator een neutrale derde partij. Ze nemen geen standpunt in en zijn er niet om te oordelen. Wat ze wel doen, is u en de andere partij begeleiden naar een zelfgekozen, vreedzame oplossing voor jullie conflict.
Met vertrouwelijke gesprekken als hun gereedschap, dagen mediators u uit om samen tot overeenstemming te komen. Het
mooie van mediation is dat het snel, efficiënt en kosteneffectief is, zelfs bij juridische geschillen. Geen langdurige en kostbare
juridische gevechten meer; in plaats daarvan biedt mediation een snelle route naar conflict beëindiging.

Kortom: een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die u kan helpen om een geschil op te lossen. Een
mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter. Een mediator zal proberen om in een of een aantal vertrouwelijke gesprekken u en de tegenpartij te stimuleren zelf met een oplossing van het conflict te komen. De praktijk wijst uit dat mediation bij een groot aantal (ook juridische) geschillen een snelle en zeer effectieve wijze kan zijn om een conflict goedkoop en snel op te lossen.

Dus waarom wachten op lange gerechtelijke processen als een mediator u kan helpen om uw geschillen goedkoop en snel op te lossen? Kies voor de kracht van mediation en laat Jo Augustin je begeleiden naar harmonie en overeenstemming.

Succes verzekerd!