Mediation

Wat is mediation

Mediation is het oplossen van een conflict met behulp van een onafhankelijke en neutrale derde, de mediator. Deze begeleidt partijen om vanuit hun werkelijke belangen en in een kort tijdsbestek tot een oplossing te komen van het onderlinge conflict. Met mediation houdt u het proces in eigen hand en worden beslissingen niet door anderen maar door u genomen.

Uitgangspunt hierbij is dat de oplossing gezamenlijk gedragen wordt en voor ieder van de partijen optimaal dan wel acceptabel is. Een groot voordeel van mediation is, dat het sneller gaat en dat een conflict niet door een rechter wordt beslist maar dat jezelf de regie houdt. Een juridisch proces is afhankelijk van rechters en advocaten. Dat duurt vaak heel lang. Bij mediation beslissen de deelnemers zelf samen met de mediator wanneer de gesprekken plaatsvinden.

Daarom is mediation in veel gevallen ook goedkoper. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang beide partijen bereid zijn om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation een goede kans van slagen. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Doordat jezelf en de andere partij met de oplossing komen, is deze ook duurzamer dan een uitspraak van de rechter. De kans dat de afspraken standhouden en dat een redelijke verstandhouding mogelijk blijft is na een succesvolle mediation dan ook veel groter dan bij een rechtsgang.

Geschikt voor Mediation?

  • Hebben jullie een geschil of conflict (hetgeen iedereen kan overkomen)?
  • Bestaat er de bereidheid om er onder leiding van de mediator samen uit te komen?
  • Vinden jullie de onderlinge relatie en/ of samenwerking belangrijk?
  • Willen jullie wel de regie in eigen hand houden?
  • Zoeken jullie een duurzame oplossing voor jullie conflict / geschil?
  • Bent u op zoek naar een gecertificeerde mediator die u samen helpt tot een oplossing te komen?

Ja? Bel of mail en Zeg JA tegen mediation.

Ik begeleid jullie samen door de mediation procedure, beiden op zoek naar het optimale resultaat. Alle gesprekken tijdens de bemiddeling zijn vertrouwelijk. Dat geldt ten opzichte van alle derden, zelfs voor de rechter. Ook is deelname en afronding van de mediation volledig op vrijwillige basis.

Dit geeft beide partijen de vrijheid om vrij uit te kunnen spreken, te vertellen wat je dwars zit en samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

Zeg JA tegen Augustin Mediation