Jo Augustin

Ik ben de trotse eigenaar van Augustin Mediation en al jarenlang actief in het beslechten van geschillen op het gebied van familie-, overheid-, en fiscaalrecht. Als gecertificeerd MfN mediator en familiemediator ben ik vooral bezig in het zoeken naar passende oplossingen. De werkzaamheden strekken zich uit van Limburg tot Brabant. Ik zal regelmatig een brug slaan om zo de verbinding tussen partijen (weer) tot stand te kunnen brengen.

Ik ben een verbinder, die partijen met elkaar verbindt en kwalificeer mezelf als een goed luisterende faciliterende mediator die zich actief richt op de zoektocht naar de (al dan niet creatieve) oplossing van het voorliggend probleem en daarbij in die zoektocht minder directief en sturend is. De deelnemers zijn de eigenaars van de inhoud van de discussie en de uiteindelijke overeenkomst.

Het is mijn taak om dit proces op gang te helpen en te houden, bespreekbaar te laten maken en oplossingen te laten bedenken en de partijen te helpen effectief met elkaar te laten communiceren. Verbetering van de communicatie is daarbij een voorwaarde.

Ik zie het tot mijn taak om partijen met elkaar in gesprek te brengen en om van standpunten naar belangen te komen. Indien alle belangen in kaart zijn gebracht en daarover kan worden onderhandeld, ligt de oplossing meestal binnen handbereik.

Wanneer twee mensen bij elkaar zijn gebleven of langdurig hebben samengewerkt en besluiten om ieder hun eigen weg te gaan is er in mijn beleving geen sprake van falen. Maar het roept verdriet op en pijn doet het ook. En dit verdriet en deze pijn doet iets met een mens. Daarom is het belangrijk om zowel de pijn en het verdriet maar ook die goede momenten te benoemen en op een zinvolle en respectvolle wijze uit elkaar te gaan. In een eerdere functie werd vaak de dialoog gezocht maar als het niet anders kon. werd er geprocedeerd. Maar het grootste draagvlak zit en zat in afspraken die in de vorm van een compromis of na een goed gesprek tot stand zijn gekomen. Dat zijn de afspraken die vaak het langst standhouden. Ik ben na deze korte introductie zeer zeker bereid om vragen te beantwoorden.

Mijn werkgebied is breed en ik kom graag naar je toe. We zoeken wel een ruimte waar de – bij het conflict – betrokken partijen veilig en in rust met elkaar in dialoog kunnen gaan. Stop met vechten en ga juist weer samen (met mij) het gesprek aan.

Graag tot ziens bij Zeg JA tegen mediation.

Jo Augustin
MfN Registermediator