Fiscale geschillen

Mediation of formeel advies bij fiscale geschillen?

Een geschil met de Belastingdienst komt vaker voor dan je zou denken. Soms gaat het over grote bedragen, soms ook over principes. Maar altijd over de juiste uitvoering van de wet. Als je met een dergelijk geschil geconfronteerd wordt heb je de keuze tussen:

  • Het inroepen van een mediator die dan voor beide partijen de dialoog herstelt en partijen op zoek laat gaan naar de mogelijkheden (en onmogelijkheden). Dat kan in elke fase voor de beroepsfase. Zelfs de rechter kan het besluit nemen dat eerst getracht moet worden om er tijdens mediation samen uit te komen een poging tot mediation moet worden gedaan;
  • Het inroepen van een fiscaal / formeel adviseur die je bij staat bij de gesprekken, de bezwaarprocedure en / of de beroepsprocedure.

Omdat ik niet alleen mediator ben maar ook goed thuis ben in het formele belastingrecht zou ik beide rollen kunnen vervullen. Maar het is dan wel of mediation voor beide partijen of formeel advies voor jou alleen.

Maar eerst nog even iets over de soorten wetgeving. De fiscale wetgeving kan opgedeeld worden in materieel belastingrecht en formeel belastingrecht. Het materiële belastingrecht regelt de belastingplicht, de tarieven en de heffingsgrondslag. Het gaat dus om regels die de belastingschuld vaststellen. De bekendste heffingswetten zijn de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Formeel belastingrecht

Het formele belastingrecht bevat de regels hoe de belastingschuld formeel wordt vastgesteld. Daarnaast bevat het regels over het bekendmaken en invorderen van de aanslagen, navorderingen of naheffingen. Het formele belastingrecht is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet. Hierin staat wat de Belastingdienst wel en niet mag, de rechten van belastingplichtigen én hun verplichtingen, waaronder hun informatieverplichtingen.

Fiscaal belastingrecht

De algemene wetten bevatten ook regels over het (fiscale) procesrecht, zoals die voor bezwaar- en beroepsprocedures. Denk daarbij aan de bezwaar- en beroepstermijnen, maar ook aan de rechten en plichten van de Belastingdienst en van belastingplichtigen tijdens de bezwaar- en beroepsprocedures. Tot slot zijn er veel ongeschreven regels, bijvoorbeeld over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur én de regels over de bewijslastverdeling

Zeg JA tegen Augustin Mediation