Blijven praten loont

Blijven praten loont

Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Belastingdienst ben ik begin 2020 gestart met een eigen mediationpraktijk waarin behalve mediation ook veel aandacht wordt geschonken aan het onderzoeken en oplossen van problemen in het formele (belasting)recht. Ik heb geleerd dat geschillen vaak ontstaan en voortduren door een gebrek aan goed overleg en te weinig begrip voor elkaars standpunten. Onlangs diende zich hiervan een goed voorbeeld aan.

Ik werd benaderd door een advocaat die mij in een lopende belastingprocedure vroeg met hem te klankborden over een hoger beroep. Zijn cliënt was door de rechtbank deels in het gelijk gesteld, maar hij vond dat er nog steeds onvoldoende recht werd gedaan aan zijn bezwaren. De problematiek bleek vooral te zijn gericht op formeel (belasting)recht en laat dat nou net mijn specialisme zijn. Ik zag dat zowel de Belastingdienst als de advocaat niet eerder serieus hadden geprobeerd om tot elkaar te komen. Ik adviseerde de advocaat om die reden in zijn hoger beroepschrift vooral ook aandacht te besteden aan de momenten waarop een betere vorm van overleg tussen partijen voor de hand had gelegen.

Zeer kort nadat het beroepsschrift was ingediend kreeg de advocaat een telefoontje van de inspecteur van de Belastingdienst. Of er misschien toch eens gepraat kon worden? De door mij geadviseerde handreiking was opgemerkt en opgepakt. Op verzoek van de advocaat nam ik deel aan het overleg dat volgde. Ik heb tijdens dit gesprek door beide partijen heel transparant de problematiek en de procesrisico’s in beeld laten brengen. Ik toonde begrip voor beide standpunten en droeg argumenten aan waardoor zij nader tot elkaar konden komen. Mijn kennis van het formele recht en werkervaring gekoppeld aan mediationvaardigheden bleken hierbij heel goed bruikbaar. Het resultaat was optimaal. De Belastingdienst en de advocaat bereikten na goedkeuring van de cliënt overeenstemming. Het hoger beroep werd ingetrokken, de hoge aanslag vernietigd. 

Dit praktijkvoorbeeld leert dat het verstandig is om te blijven praten. Ook als je in een procedure overtuigd bent van de juistheid van je standpunt moet je open blijven staan voor andere argumenten en meningen. Dat heeft de Belastingdienst in deze casus ook gedaan. De advocaat in kwestie bereikte in het door mij begeleidde schikkingsoverleg met deze opstelling een veel beter resultaat dan bij de rechtbank.

Bent u als lezer of adviseur verwikkeld in een procedure waarbij de discussie muurvast lijkt te zitten? Overweeg dan eens om met mij te klankborden. Wie weet tot welke goede resultaten dit kan leiden. Ik verzeker u dat het loont om met elkaar te blijven praten.  

Wat zijn uw ervaringen met het formele (belasting)recht en het in gesprek komen (en blijven) met de Belastingdienst?

MvG

Jo Augustin