Hoe lang partneralimentatie??

De duur van partneralimentatie ligt vooral aan het jaar waarin u die heeft afgesproken met uw ex-partner. Of wanneer de rechter de partneralimentatie heeft bepaald. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie.

Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 januari 2020

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Bent u bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd geweest, dan moet u of uw ex-partner 4 jaar partneralimentatie betalen.

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:

  • Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar  geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
  • Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Hoeveel partneralimentatie krijg ik of moet ik betalen?

Heeft u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven?  Dan moet de ander bijdragen in de kosten. Dit heet partneralimentatie. De mediator zal voor jullie een berekening maken en die samen met jullie bespreken zodat jullie inzichtelijk krijgen waar je JA (of NEE) tegen zegt.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

Ieder jaar wordt de alimentatie verhoogd. Dit gebeurt met een bepaald percentage. Deze verhoging wordt de indexering genoemd.

Het indexeringspercentage voor 2023 bedraagt 3,4%. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Partneralimentatie deels aftrekbaar

Ontvangt u partneralimentatie van uw ex-partner? Dan moet u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomen.

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Vanaf 2020 kunt u minder partneralimentatie aftrekken van de belasting. Vanaf 2023 kunt u nog 37,05% betaalde partneralimentatie aftrekken. Dit staat in het Belastingplan 2019.

Als u  gaat scheiden, is het verstandig rekening te houden met de verlaging van het aftrektarief in de komende jaren. Betaalt u al partneralimentatie? Dan krijgt u daarover de komende jaren minder geld terug van de belasting dan eerst. Dan kan het zinvol zijn om de rechter te vragen of het bedrag mag veranderen.

Hoeveel kinderalimentatie krijg ik of moet ik betalen?

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Dit heet kinderalimentatie. De mediator zal voor jullie een berekening maken en die samen met jullie bespreken. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In uitzonderlijke gevallen kan er ook daarna nog een onderhoudsplicht bestaan. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien of voor studiekosten.

Vanaf 18 jaar: kind krijgt bijdrage zelf

Vanaf de 18e verjaardag van uw kind moet u de kinderalimentatie aan uw kind zelf betalen. En niet langer aan uw ex-partner. Heeft uw kind een baan? Dan heeft het kind misschien een kleinere bijdrage nodig. U kunt dan samen afspraken maken over hoeveel u meebetaalt voor levensonderhoud en studie.

Betalingsachterstand kinderalimentatie

Betaalt een ouder de kinderalimentatie niet? Dan kan de verzorgende ouder hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Jaarlijkse wijziging alimentatie

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

Kinderalimentatie en belastingaangifte

Wanneer u kinderalimentatie ontvangt, hoeft u deze niet op te geven bij uw inkomstenbelasting. Betaalt u kinderalimentatie, dan kunt u deze niet aftrekken van uw belastingaangifte.

Hulp nodig om de partneralimentatie of kinderalimentatie te laten berekenen of te bespreken? Neem even contact met me op. Binnen een paar dagen zitten we samen aan tafel.