Hoeveel partneralimentatie krijg ik of moet ik betalen?

Heeft u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven?  Dan moet de ander bijdragen in de kosten. Dit heet partneralimentatie. Als u het samen niet eens bent over de hoogte, bepaalt de rechter.

Hoogte partneralimentatie

U maakt samen met uw ex-partner afspraken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Bent u het niet met elkaar eens? Dan stelt de rechter een bedrag vast.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

Partneralimentatie deels aftrekbaar

Ontvangt u partneralimentatie van uw ex-partner? Dan moet u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomen.

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. 

Minder partneralimentatie aftrekbaar vanaf 2020

Vanaf 2020 kunt u minder partneralimentatie aftrekken van de belasting. Vanaf 2023 kunt u nog 37,05% betaalde partneralimentatie aftrekken. Dit staat in het Belastingplan 2019.

Als u  gaat scheiden, is het verstandig rekening te houden met de verlaging van het aftrektarief in de komende jaren. Betaalt u al partneralimentatie? Dan krijgt u daarover de komende jaren minder geld terug van de belasting dan eerst. Dan kan het zinvol zijn om de rechter te vragen of het bedrag mag veranderen.

Hoeveel kinderalimentatie krijg ik of moet ik betalen?

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Dit heet kinderalimentatie.

Hoogte alimentatie in overleg

U maakt samen een afspraak over de hoogte van de kinderalimentatie. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, beoordeelt de rechter het bedrag. Dat geldt ook als u ongehuwd bent, uit elkaar gaat en het niet eens wordt over de kinderalimentatie. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In uitzonderlijke gevallen kan er ook daarna nog een onderhoudsplicht bestaan. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Vanaf 18 jaar: kind krijgt bijdrage zelf

Vanaf de 18e verjaardag van uw kind moet u de kinderalimentatie aan uw kind zelf betalen. En niet langer aan uw ex-partner. Heeft uw kind een baan? Dan heeft het kind misschien een kleinere bijdrage nodig. U kunt dan samen afspraken maken over hoeveel u meebetaalt voor levensonderhoud en studie.

Betalingsachterstand kinderalimentatie

Betaalt een ouder de kinderalimentatie niet? Dan kan de verzorgende ouder hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Jaarlijkse wijziging alimentatie

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

Kinderalimentatie en belastingaangifte

Wanneer u kinderalimentatie ontvangt, hoeft u deze niet op te geven bij uw inkomstenbelasting. Betaalt u kinderalimentatie, dan kunt u deze niet aftrekken van uw belastingaangifte.

Ga je scheiden, dan zullen jullie het vermogen moeten verdelen. Dit is een belangrijke stap in de scheiding. De manier waarop jullie getrouwd zijn, bepaald hoe jullie het vermogen moeten gaan verdelen.

Vermogen bij gemeenschap van goederen

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, is al het vermogen gezamenlijk vermogen. Hierbij kun je denken aan  de woning, verzekeringspolissen en de inboedel. Alles is van jullie samen. Het is vaak lastig om het vermogen letterlijk door de helft te delen. Daarom moet het vermogen in ‘redelijkheid en billijkheid’ verdeeld worden. Een andere methode is je ex-partner uitkopen, waardoor de helft van het vermogen afgekocht wordt.

Vermogen bij beperkte gemeenschap van goederen

Zijn jullie na 1 januari 2018 getrouwd, dan is dit waarschijnlijk op basis van beperkte gemeenschap van goederen geweest. Het vermogen dat je had voordat jullie gingen trouwen blijft van jou. Vermogen dat jullie tijdens het huwelijk hebben opgebouwd moet worden verdeeld. Dit wordt gezien als gezamenlijk vermogen.

Vermogen bij huwelijkse voorwaarden

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan hebben jullie destijds voorwaarden opgesteld voor jullie vermogen. Is er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen, dan moet er jaarlijks een verrekening plaatsvinden, waardoor ieder jaar het gezamenlijk opgebouwde vermogen verdeeld wordt. Vaak blijkt echter dat deze verrekeningen niet hebben plaatsgevonden na een jarenlang huwelijk. Hierdoor wordt het verdelen van het vermogen alsnog een moeilijke klus en kan het zelfs zo zijn dat hierdoor de

Uitzonderingen vermogensverdeling

Er zijn een aantal dingen die niet onder het gemeenschappelijke vermogen vallen. Dit zijn:

  • Goederen die geschonken zijn met een uitsluitingsclausule.
  • Het verzorgingsvruchtgebruik (recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren).
  • Verknochte goederen/schulden.
  • Rechten op ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
  • Een erfenis, waarbij de erflater een “uitsluitingsclausule” heeft opgenomen in het testament.

Hulp bij verdelen van vermogen

Jullie kunnen zelfstandig het vermogen verdelen door onderling afspraken te maken en deze vast te leggen. Je kunt je voorstellen dat dat een moeilijke klus is. Welk vermogen is gemeenschappelijk bezit? Wie bepaalt wat verknochte goederen zijn? Wat moeten we doen als we het niet eens worden? Maak het jezelf een stuk makkelijker door samen een mediator of advocaat in te schakelen. Die kan jullie helpen om goede afspraken te maken.