Zeg JA tegen Augustin Mediation

Augustin Mediation biedt een effectieve aanpak voor het oplossen van conflicten. De mediator helpt de betrokken partijen om hun diepgewortelde belangen te begrijpen en werkt met hen samen om binnen een kort tijdsbestek tot een oplossing voor het conflict te komen.

Wat mediation bijzonder maakt, is dat het proces in handen van de betrokken partijen blijft en externe besluitvorming wordt vermeden. Daarbij ben ik als mediator geen eenzijdige belangenbehartiger (zoals bijvoorbeeld een advocaat) maar blijf ik neutraal en onpartijdig en heb ik ook geen belang bij de vermoedelijke uitkomst. Maar ik kijk wel of door jullie gekozen uitkomsten juridisch kunnen, mogen én realiseerbaar zijn.

Ik neem als mediator ook geen standpunt in (zoals bijvoorbeeld een rechter wel doet). Ik ga ook niet adviseren maar ga vooral stimuleren om samen in gesprek te komen en te blijven en samen op zoek te gaan naar de voor jullie optimale uitkomsten en een nieuwe start.

Het fundamentele uitgangspunt van mediation is dat beide partijen vrijwillig aan het mediationproces deelnemen. Alle gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en de mediator is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht.

Als alleen het beste goed genoeg is, dan kies je (samen) voor Augustin Mediation.

Voordelen van mediation

Een belangrijk voordeel van mediation is de snelheid waarmee het kan plaatsvinden, in tegenstelling tot juridische procedures die vaak veel tijd in beslag nemen door de betrokkenheid van rechters en advocaten. In het geval van mediation bepalen de deelnemers in samenspraak met de mediator zelf wanneer en hoe de gesprekken plaatsvinden.
Mediation kan ook kostenefficiënter zijn dan juridische procedures, omdat er geen langdurige rechtszaak nodig is. Het succes van mediation hangt af van de bereidheid van beide partijen om te onderhandelen over een oplossing, ongeacht het type conflict. Deelname aan mediation is op vrijwillige basis, maar eenmaal begonnen, is er een zekere verplichting om actief deel te nemen aan het proces.

Een ander belangrijk voordeel van mediation is de duurzaamheid van de gevonden oplossingen. Doordat de betrokken partijen zelf samen die afspraken hebben gemaakt, is de kans groter dat deze overeenkomst op lange termijn standhoudt en dat er een redelijke verstandhouding behouden blijft, in vergelijking met een uitspraak van de rechter. Mediation biedt daardoor een weg naar conflictoplossing die zowel effectief als respectvol is voor alle betrokkenen.

Heb jij of jullie een geschil of conflict (hetgeen iedereen kan overkomen)?

  • Bestaat er de bereidheid om er onder leiding van de mediator samen uit te komen?
  • Vinden jullie de onderlinge relatie en/ of samenwerking belangrijk?
  • Willen jullie wel de regie in eigen hand houden?
  • Zoeken jullie een duurzame oplossing voor jullie conflict / geschil?
  • Ben je op zoek naar een gecertificeerde mediator die u samen helpt tot een oplossing te komen?

JA?

Bel of mail Augustin Mediation en Zeg JA tegen mediation.

Ik begeleid je dan samen door de mediationprocedure, op zoek naar een optimaal resultaat. Alle gesprekken tijdens de bemiddeling zijn vertrouwelijk. Dat geldt ten opzichte van alle derden, zelfs voor de rechter. Ook is deelname en afronding van de mediation volledig op vrijwillige basis.
Dit geeft beide partijen de vrijheid om vrij uit te kunnen spreken, te vertellen wat je dwars zit en samen op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossingen.

Jo Augustin
MfN Registermediator